Now showing items 1-1 of 1

    • DNA methylation Landscape of body size variation in sheep 

      Cao, Jiaxue; Wei, Caihong; Liu, Dongming; Wang, Huihua; Wu, Mingming; Xie, Zhiyuan; Capellini, Terence D.; Zhang, Li; Zhao, Fuping; Li, Li; Zhong, Tao; Wang, Linjie; Lu, Jian; Liu, Ruizao; Zhang, Shifang; Du, Yongfei; Zhang, Hongping; Du, Lixin (Springer Nature, 2015-10-16)
      Sub-populations of Chinese Mongolian sheep exhibit significant variance in body mass. In the present study, we sequenced the whole genome DNA methylation in these breeds to detect whether DNA methylation plays a role in ...