Now showing items 1-1 of 1

    • Ground-based instruments of the PWING project to investigate dynamics of the inner magnetosphere at subauroral latitudes as a part of the ERG-ground coordinated observation network 

      Shiokawa, Kazuo; Katoh, Yasuo; Hamaguchi, Yoshiyuki; Yamamoto, Yuka; Adachi, Takumi; Ozaki, Mitsunori; Oyama, Shin-Ichiro; Nosé, Masahito; Nagatsuma, Tsutomu; Tanaka, Yoshimasa; Otsuka, Yuichi; Miyoshi, Yoshizumi; Kataoka, Ryuho; Takagi, Yuki; Takeshita, Yuhei; Shinbori, Atsuki; Kurita, Satoshi; Hori, Tomoaki; Nishitani, Nozomu; Shinohara, Iku; Tsuchiya, Fuminori; Obana, Yuki; Suzuki, Shin; Takahashi, Naoko; Seki, Kanako; Kadokura, Akira; Hosokawa, Keisuke; Ogawa, Yasunobu; Connors, Martin; Michael Ruohoniemi, J.; Engebretson, Mark; Turunen, Esa; Ulich, Thomas; Manninen, Jyrki; Raita, Tero; Kero, Antti; Oksanen, Arto; Back, Marko; Kauristie, Kirsti; Mattanen, Jyrki; Baishev, Dmitry; Kurkin, Vladimir; Oinats, Alexey; Pashinin, Alexander; Vasilyev, Roman; Rakhmatulin, Ravil; Bristow, William; Karjala, Marty (2017-11-28)
      The plasmas (electrons and ions) in the inner magnetosphere have wide energy ranges from electron volts to mega-electron volts (MeV). These plasmas rotate around the Earth longitudinally due to the gradient and curvature ...