Now showing items 1-1 of 1

    • A meta-analysis of 1,119 manipulative experiments on terrestrial carbon-cycling responses to global change 

      Song, Jian; Wan, Shiqiang; Piao, Shilong; Knapp, Alan K.; Classen, Aimee T.; Vicca, Sara; Ciais, Philippe; Hovenden, Mark J.; Leuzinger, Sebastian; Beier, Claus; Kardol, Paul; Xia, Jianyang; Liu, Qiang; Ru, Jingyi; Zhou, Zhenxing; Luo, Yiqi; Guo, Dali; Langley, J. Adam; Zscheischler, Jakob; Dukes, Jeffrey S.; Tang, Jianwu; Chen, Jiquan; Hofmockel, Kirsten S.; Kueppers, Lara M.; Rustad, Lindsey; Liu, Lingli; Smith, Melinda D.; Templer, Pamela H.; Thomas, R. Quinn; Norby, Richard J.; Phillips, Richard P.; Niu, Shuli; Fatichi, Simone; Wang, Yingping; Shao, Pengshuai; Han, Hongyan; Wang, Dandan; Lei, Lingjie; Wang, Jiali; Li, Xiaona; Zhang, Qian; Li, Xiaoming; Su, Fanglong; Liu, Bin; Yang, Fan; Ma, Gaigai; Li, Guoyong; Liu, Yanchun; Liu, Yinzhan; Yang, Zhongling; Zhang, Kesheng; Miao, Yuan; Hu, Mengjun; Yan, Chuang; Zhang, Ang; Zhong, Mingxing; Hui, Yan; Li, Ying; Zheng, Mengmei (2019-09)
      Direct quantification of terrestrial biosphere responses to global change is crucial for projections of future climate change in Earth system models. Here, we synthesized ecosystem carbon-cycling data from 1,119 experiments ...