Now showing items 1-1 of 1

    • Charge distribution guided by grain crystallographic orientations in polycrystalline battery materials 

      Xu, Zhengrui; Jiang, Zhisen; Kuai, Chunguang; Xu, Rong; Qin, Changdong; Zhang, Yan; Rahman, Muhammad Mominur; Wei, Chenxi; Nordlund, Dennis; Sun, Cheng-Jun; Xiao, Xianghui; Du, Xi-Wen; Zhao, Kejie; Yan, Pengfei; Liu, Yijin; Lin, Feng (2020-01-08)
      Architecting grain crystallographic orientation can modulate charge distribution and chemomechanical properties for enhancing the performance of polycrystalline battery materials. However, probing the interplay between ...