Now showing items 1-1 of 1

    • The balance of reproducibility, sensitivity, and specificity of lists of differentially expressed genes in microarray studies 

      Shi, Leming; Jones, Wendell D; Jensen, Roderick V; Harris, Stephen C; Perkins, Roger G; Goodsaid, Federico M; Guo, Lei; Croner, Lisa J; Boysen, Cecilie; Fang, Hong; Qian, Feng; Amur, Shashi; Bao, Wenjun; Barbacioru, Catalin C; Bertholet, Vincent; Cao, Xiaoxi M; Chu, Tzu-Ming; Collins, Patrick J; Fan, Xiao-hui; Frueh, Felix W; Fuscoe, James C; Guo, Xu; Han, Jing; Herman, Damir; Hong, Huixiao; Kawasaki, Ernest S; Li, Quan-Zhen; Luo, Yuling; Ma, Yunqing; Mei, Nan; Peterson, Ron L; Puri, Raj K; Shippy, Richard; Su, Zhenqiang; Sun, Yongming A; Sun, Hongmei; Thorn, Brett; Turpaz, Yaron; Wang, Charles; Wang, Sue J; Warrington, Janet A; Willey, James C; Wu, Jie; Xie, Qian; Zhang, Liang; Zhang, Lu; Zhong, Sheng; Wolfinger, Russell D; Tong, Weida (2008-08-12)
      Background Reproducibility is a fundamental requirement in scientific experiments. Some recent publications have claimed that microarrays are unreliable because lists of differentially expressed genes (DEGs) are not ...