Now showing items 1-1 of 1

    • The balance of reproducibility, sensitivity, and specificity of lists of differentially expressed genes in microarray studies 

      Shi, Leming; Jones, Wendell D.; Jensen, Roderick V.; Harris, Stephen C.; Perkins, Roger G.; Goodsaid, Federico M.; Guo, Lei; Croner, Lisa J.; Boysen, Cecilie; Fang, Hong; Qian, Feng; Amur, Shashi; Bao, Wenjun; Barbacioru, Catalin C.; Bertholet, Vincent; Cao, Xiaoxi M.; Chu, Tzu-Ming; Collins, Patrick J.; Fan, Xiao-hui; Frueh, Felix W.; Fuscoe, James C.; Guo, Xu; Han, Jing; Herman, Damir; Hong, Huixiao; Kawasaki, Ernest S.; Li, Quan-Zhen; Luo, Yuling; Ma, Yunqing; Mei, Nan; Peterson, Ron L.; Puri, Raj K.; Shippy, Richard; Su, Zhenqiang; Sun, Yongming A.; Sun, Hongmei; Thorn, Brett; Turpaz, Yaron; Wang, Charles; Wang, Sue J.; Warrington, Janet A.; Willey, James C.; Wu, Jie; Xie, Qian; Zhang, Liang; Zhang, Lu; Zhong, Sheng; Wolfinger, Russell D.; Tong, Weida (2008-08-12)
      Background Reproducibility is a fundamental requirement in scientific experiments. Some recent publications have claimed that microarrays are unreliable because lists of differentially expressed genes (DEGs) are not ...